Mirëmbajtje

Shërbimi jonë për mirëmbajtje rrjedhëse do t’ju siguron mënjanimin e shpejtë, cilësor dhe profesional të të gjitha defekteve teknike, do të kujdeset për dukjen e kopshtit të juaj dhe për freskinë e mureve të juaja.

Çka përfshin shërbimi jonë:

 • Intervenim teknik në instalimin elektrik
 • Intervenim teknik në instalimin e ujësjellësit
 • Intervenim teknik në instalimin e ngrohjes
 • Mirëmbajtjen e prodhimeve prej druri dhe hekuri
 • Mirëmbajtjen e sipërfaqeve të gjelbra
 • Shërbime për ngjyrosje

Pajisja dhe kuadrot:

 • Kuadër profesional prej profileve më të ndryshme me eksperiencë shumëvjeçare të punës
 • Mbikëqyrje profesionale të shërbimit të kryer
 • Vegla profesionale të prodhimit të huaj me cilësi superiore
 • Park vetanak të automjeteve

Mënyra e realizimit:

 • Persona tonë të punësuar përgjithmonë – ose në thirrje me ekip mobile
 • Profesionale
 • Përdorimi i materialit me cilësi superiore dhe prodhim të huaj