DITËN JUBILEEN

21.09.2015

Të nderuar klientë, bashkëpunëtorë dhe punonjës,

Në kënaqësinë tonë të madhe, përmes faqes sonë të internetit ne duam të ndajmë gëzimin tonë, për të qenë më preciz, për të ndarë disa foto që përcjellin një pjesë të surprizës - festën e ditëlindjes ...

një parti që u organizua me rastin e ditëlindjes së madhe jubilare të themeluesit dhe pronarit të SEKJURIKOM në Maqedoni, z. Wolfgang Gamper.

Në festimin e vogël të mbajtur në një nga restorantet e Shkupit, stafi i kompanisë dhe mbikëqyrësit kishin privilegjin të ndiqnin.

Për fat të keq për shkak të numrit të madh të të punësuarve tanë këtë fat të mirë, ne ishim në gjendje për të ndarë me të gjithë, por ne shpresojmë se moment tjetër i rëndësishëm i konpanijata do të jetë në gjendje për të nderuar të punësuarit tanë të tjerë, bashkëpunëtorët dhe klientët dhe për të festuar së bashku.

Skuadra SECRET.