Сертификати

Сертификатот за квалитет ISO 9001:2008, долгогодишното меѓународно искуство, употребата на професионална опрема за работа, како и стручно обучениот кадар, се наша гаранција за квалитет.