Kärcher

Компанијата SECURICOM е трговски партнер и овластен сервисер на производите на комапанијата Alfred Kärcher GmbH од 2005 година.

Kärcher е светски лидер за продажба, развој и производство на разновидни машини и системи за чистењеза професионална и домашна употреба, коишто се одликуваат со иновативна технологија, ефикасност и економичност, со висок квалитет, практичен и привлечен дизајн и серазбира трајност и долг работен век.

Производствената програма на Kärcher опфаќа машини за чистење со вода под висок притисок, смукалки за вода, правосмукалки, апарати за чистење со сув мраз, парочистачи, метларки, машини за чистење на подни површини итн.


 

Трудејќи се мотото на компанијата Kärcher

Kärcher–makes a difference

да го доближиме и до потрошувачите во Македонија, на нашите
купувачи им нудиме постојана поддршка, сервис, оригинални
резервни делови, дополнителна опрема, како и стручни совети
од обучени техничари во Австрија.

Исклучително задоволни и верни корисници на производите на Kärcher во Македонија се голем број на компании од различни индустриски гранки:

  • автомобилската индустријa
  • градежната индустрија
  • земјоделието
  • угостителството
  • медицината
  • одржувањето на хигиената на деловни, комерцијални и стамбени објекти.