Тековно одржување

Нашиот сервис за тековно одржување ќе ви обезбеди брзо и квалитетно отстранување на сите технички дефекти на вашиот објект, ќе се грижи за изгледот на вашата градина и за свежината на вашите ѕидови и проодноста на вашите патеки во услуви на снег.

Што опфаќа нашата услуга:

 • Техничка интервенција на електричната инсталација
 • Техничка интервенција на водоводната инсталација
 • Техничка интервенција на грејната инсталација
 • Столарија, браварија
 • Одржување на зелени површини
 • Молерофарбарски услуги

 

Опрема и кадри:

 • Стручен кадар од најразлични профили со долгогодишно работно искуство
 • Стручен надзор за контрола на извршените услуги
 • Професионален алат од странско производство со врвен квалитет
 • Сопствен возен парк

Начин на извршување:

 • Со постојани вработени или на повик со мобилна екипа
 • Професионално
 • Употреба на материјал со највисок квалитет од домашно и странско производство