Распространетост

За да може брзо и ефикасно да одговориме на секое ваше барање, со својата дејност сме застапени во Скопје и во 29 општини низ Република Македонија.

Во секоја од наведените општини имаме наша подрачна канцеларија и локален раководител, со што се овозможува квалитетен надзор на нашите услуги, брзо и ефикасно решавање на рекламациите, како и непосреден контакт.