Дактилографија

Нашата дактило-служба нуди брза, стручна и креативна подготовка и обликување на вашите текстови, табели, апликации ....

Што опфаќа нашата услуга:

 • Изработка на разновидни документи на персонален компјутер кои опфаќаат
 • Отчукување на текст од ракопис и по диктат
 • Компјутерска обработка на текстови
 • Подготовка и обработка на табели
 • Обликување на текстовите и табелите
 • Подготвување на разновидни апликации во CorelDraw и Access
 • Секретарски услуги

Опрема и кадри:

 • Стручност
 • Долгогодишно работно искуство
 • Владеење со разновидни компјутерски програми

Начин на извршување:

 • Професионално
 • Доверливо
 • Навремено
 • Во согласност со македонскиот јазичен стандард и со македонскиот правопис