Вработување

SECURICOM нуди работа во средина во која креативноста, посветеноста, можноста за личен напредок и напредок во кариерата се примарни. Securicom е посветен на развојот, обуката и поддршката на вработените за нивно соочување со предизвиците на работното место.

Се залагаме за целосно искористување на знаењето што се стекнува при обуката и за негова примена во практиката. Поголемиот дел од професионалната обука на нашите вработени се реализира во матичната куќа – во Р. Австрија.

Затоа, доколку сакате да ни се придружите, ве молиме контактирајте нѐ на contact@securicom.com.mk

Сите уредно пополнети формулари се ажурираат во нашата база на заинтересираните кадри за работа и во согласност со нашите потреби од конкретен профил на кадар, пријавените ќе бидат повикани на интервју.

АКТИВНИ ОГЛАСИ: 

Оглас за хигиеничарки/хигиеничари Клик тука

Оглас за работници за физичко обезбедување Клик тука